yara

yara
is.
1. Bədən, yaxud onun daxili orqanları toxumalarının hər hansı bir silah və ya başqa iti, bərk şeylə zədələnməsi və bu zədənin yeri. Güllə yarası. Xəncər yarası. Yarasını sarımaq. Yaradan qan axır. – Qılınc yarası sağalar, dil yarası sağalmaz. (Ata. sözü). Hənifə arvadla Gülgəz Səmədin dizinin tikanlarını çıxardıb yarasını sarımışlar. İ. Hüseynov. Yara almaq – yaralanmaq. Yara vurmaq – 1) yaralamaq; 2) məc. qəlbini incitmək, qəlbə toxunan söz demək, tənə vurmaq. Yarası tərsləşmək – yarası şiddət etmək, sağalmamaq. // Hər nə şəkildə olursa olsun, bədənin bir yerində əmələ gəlmiş zədə; xora. Əlləri yara içindədir. Yara yeri. Bədənini yara basmış.
2. məc. Dərd, iztirab, ruhi sarsıntı, ürək acısı. Ürək yarası. – <Rəsul:> Sənəm yarım mərhəm eylər yaraya; Şəhri-Tiflis dedikləri budumu? «Aşıq Qərib». <Xədicə:> Nə vaxt mənim ürəyimin yarası sağalacaqdır? N. N.. Qəlbinin vardı dərin bir yarası; Gecə-gündüz su deyib inlərdi. M. Müş..
3. məc. Cəmiyyətdə olan mənfi hadisələr haqqında. Yazıçı öz əsərində köhnə cəmiyyətin yaralarını açıb göstərmişdir. // məc. Vurulan ziyan, zərər, təxribat haqqında.
◊ Yara bağlamaq məc. – imdada çatmaq, kömək etmək, yardıma qoşmaq. Əsil qəhrəmanlıq yara bağlamaqdadır, abad etməkdədir. H. C.. Yarasına toxunmaq – birinin gizli dərdi haqqında danışmaq, zəif yerinə toxunmaq. Qoca bu cavabdan çobanın yarasına toxunmuş olduğunu bildi. M. Rz.. Yarasını təzələmək – birinin dərdini yadına salıb pərişan etmək, dərdini təzələmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Yara — bezeichnet unter anderem: Yara (Film), einen Film von Yılmaz Arslan Yara (Fluss), einen Fluss auf Kuba Yara (Kuba), eine Stadt auf Kuba Yara International, ein norwegisches Unternehmen der Düngemittelbranche Yara (Gattung), eine Gattung der… …   Deutsch Wikipedia

  • Yara — may refer to:*Yara (genus), a genus of Hydroscaphid beetles *Yara (mythology), a figure in Brazilian tribal mythology *Yara, Cuba, also known as La Yara *Yara International, a Norwegian fertilizer company …   Wikipedia

  • Yara — International Расположение …   Википедия

  • Yara — Yara, Stadt, so v.w. Dscharra …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Yara — Yara, grito de …   Enciclopedia Universal

  • Yara — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al …   Wikipedia Español

  • yara — is. 1) Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım. R. H. Karay 2) Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Yara — Original name in latin Yara Name in other language Poblado Yara, Yara State code CU Continent/City America/Havana longitude 20.2733 latitude 76.95399 altitude 25 Population 28944 Date 2013 08 06 …   Cities with a population over 1000 database

  • Yara — Sp Jarà Ap Yara L u., mst. P, g tė Š Kuboje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Yara International — ASA Tipo Allmennaksjeselskap Fundación 1905 Sede Oslo …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”